Hos oss finner du spesialister i periodonti, protetikk og endodonti, med fokus på periodontal behandling, rehabilitering med implantater og estetisk tannbehandling. Spesialist Klinikken | MALO CLINIC er også et kompetansesenter for implantatbehandling av tannløse. For helt tannløse tilbyr vi nye tenner i løpet av en seanse (1-3 dager) med den innovative All-on-4 metoden. Prof. Paulo Malo og hans MALO CLINIC team har utviklet denne innovative og effektive metoden for å hjelpe tannløse med nye tenner og et nytt smil. Spesialist Klinikken | MALO CLINIC tilbyr denne behandlingsformen som første og eneste MALO-Partnerklinikk i Skandinavia. Klikk her for mer informasjon.

Besøk vår hjemmeside Kontakt oss

Kurs

Dr Paulo Malo og Spesialistklinikken inviterer til foredrag om All-on-4®

Sommerforedrag 4.juli

Spesialistklinikken MALO CLINIC har gleden av å invitere deg til et spennende foredrag av Professor Paulo Malo hvor han vil fortelle om sitt egenutviklede All-on-4®-konsept.

Les mer Registrere

Sjekk ut disse filmene!

Original. Proven. Life changing. All-on-4® treatment concept.